brandschone spiegel

De voordelen van dagschoonmaak

25 nov 2021

Het overdag schoonmaken van kantoorpanden wordt steeds populairder. Zo zou het veiliger voor medewerkers en beter voor het milieu zijn, de kwaliteit verbeteren, een motiverende werking hebben en een zekere discipline creëren bij pandgebruikers. Alleen maar voordelen, maar heeft het ook nadelen? In dit artikel gaan we hier inhoudelijk op in en lichten we ook toe waarom wij een voorstander zijn van dagschoonmaak.

 

Zichtbaarheid

Het overgaan op het schoonmaken overdag zorgt voor zichtbaarheid van de dienst onder pandgebruikers. Waar normaal gesproken de medewerkers in de vroege of juist late uren aan het werk zijn, opereren ze nu op tijdstippen waarop ook pandgebruikers aanwezig zijn. Lampen en verwarming hoeven niet onnodig langer te branden en sleutel- en alarmprocedures hoeven niet meer te worden overlegd. Waar voorheen de schoonmaak als ‘onzichtbare dienst’ fungeerde wordt dit met dagschoonmaak zichtbaar. Onderzoek toont aan dat dit een positief effect heeft op de mate van vervuiling binnen een pand, er wordt draagvlak gecreëerd bij gebruikers door het feit dat ze in contact staan met de schoonmaak medewerker.

 

Flexibele medewerkers

Dagschoonmaak vraagt echter wel iets extra van de medewerker, zo moet de medewerker een inschatting maken van wat er op welk moment het beste kan worden aangepakt. Het dweilen van de kantine kan bijvoorbeeld beter niet rond het middaguur worden gedaan. Wij ervaren dat medewerkers af willen van de standaard planning en het juist als uitdaging zien om zelf een zo perfect mogelijke planning te creëren. Bij Easy & Clean stimuleren we dit dan ook door naast dagschoonmaak, met een app en een resultaatgericht programma te werken. Voor werkzaamheden als het afnemen van bureaus wordt eerst toestemming gevraagd aan de gebruiker en mocht het niet uitkomen, komt de medewerker op een later tijdstip terug. In de praktijk zien we dat pandgebruikers dit als prettig ervaren omdat zij zo zelf de controle houden over hun eigen werkplek.

Gedeeltelijke dagschoonmaak

Bij twijfel vanuit de opdrachtgever kan ook voor een middenweg gekozen kan worden. Momenteel maken we bij een aantal panden gedeeltelijk overdag schoon. Het pand opent bijvoorbeeld om half 8 in de ochtend en onze medewerker start een uur eerder. Gedurende dat uur heeft de medewerker de marge om de kantoorvloer te stofzuigen en eventueel andere werkzaamheden uit te voeren die bij een volle bezetting storend zouden zijn. Een andere mogelijkheid is om te kijken naar tijdstippen waarop de kantoorbezetting laag is. Werken bijvoorbeeld veel mensen op vrijdagmiddag vanuit huis? Dan is dat een perfect moment om de schoonmaker in te zetten.

 

Voorbereiding

Het is echter wel belangrijk dat de overstap op het schoonmaken overdag enkel goed geïmplementeerd kan worden als er helder gecommuniceerd wordt richting pandgebruikers en er voldoende ondersteuning is voor de medewerker vanuit de schoonmaak organisatie. Bij Easy & Clean doen we dit door in de aanloopfase digitaal flyers te verspreiden aan pandgebruikers met een verklaring waarom we voor dagschoonmaak kiezen en wat de voordelen hiervan zijn. In de week dat we van start gaan stellen we ook altijd onze medewerker voor aan de pandgebruikers. Vaak komen er dan positieve reacties en merk je dat dit echt het ijs breekt. Bovendien begeleiden wij onze medewerkers naast het gebruik van onze app altijd extra gedurende de omschakeling naar dagschoonmaak.

 

Ben je op zoek naar efficiency en hogere kwaliteit in de schoonmaak? Overweeg dan om over te stappen op dagschoonmaak of gedeeltelijke dagschoonmaak. Benieuwd of het schoonmaken overdag iets voor bij jou op bedrijf is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar overzicht